Dugi Otok Half Day Kayak Tour

70.00 € / per person